Pułapka paszportowa

Co to jest pułapka paszportowa?

Pułapka paszportowa polega na niemożności legitymowania się dokumentem tożsamości wydanym przez inny kraj jeśli dana osoba jest jednocześnie obywatelem Polski. Polega to na tym, że taka osoba może mieć problemy z wjechaniem lub wyjechaniem z terytorium Rzeczpospolitej albo z załatwieniem spraw w urzędach w Polsce jeśli nie posiada polskiego dowodu osobistego lub polskiego paszportu.


Kogo dotyczy pułapka?

Problem dotyczy osób posiadających oprócz polskiego, obywatelstwo innego kraju i polega na tym, że służby graniczne oraz urzędy państwowe w Polsce mogą odmówić uznania paszportu osób, które są Polakami, ale nie posiadają polskiego dokumentu tożsamości i legitymują się wyłącznie dokumentem wydanym przez inny kraj. Takich osób w Wielkiej Brytanii jest bardzo wiele. Przede wszystkim są to dzieci, które urodziły się na terytorium Zjednoczonego Królestwa i uzyskały brytyjskie obywatelstwo w wyniku naturalizacji rodziców. Bardzo często dzieci takie posiadają tylko i wyłącznie brytyjski paszport. Należy jednak pamiętać, że dzieci, których rodzice nie zrzekli się obywatelstwa polskiego są jednocześnie Polakami, a jako Polacy muszą legitymować się polskim paszportem lub dowodem osobistym przy przekraczaniu granicy. Podobny status dwupaństwowca mają osoby dorosłe, które przybrały obywatelstwo brytyjskie. One również powinny posiadać polski paszport.


Skąd to wynika?

Kwestię tę reguluje ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009r.:


  • Art. 3. 1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.
  • 2. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Czy istnieje realny problem?

Służby graniczne często przymykają oko na ten zapis, szczególnie przy przekraczaniu granicy z krajem Unii Europejskiej. Jednak zdarzają się przypadki nadgorliwości w interpretowaniu tego artykułu i osoby nieposiadające polskiego paszportu mogą mieć problem z wyjechaniem z terytorium Polski. Przewiduje się, że po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty europejskiej przypadki utrudniania wjazdu lub wyjazdu z Polski obywateli, którzy chcą legitymować się wyłącznie paszportem brytyjskim będą coraz częstsze.


Jak uniknąć pułapki paszportowej?

Wystarczy, że obywatele polscy będą legitymować się polskim paszportem przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu z Polski. Warto pomyśleć wyrobieniu polskiego paszportu dla dzieci posiadających wyłącznie paszport brytyjski przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE i tym samym uniknąć ewentualnych problemów na granicy.


Jak wyrobić polski paszport?

Procedura umiejscowienia brytyjskiego aktu urodzenia w polskich księgach stanu cywilnego, nadania numeru PESEL i wyrobienia paszportu opisana jest w innym artykule.


Kontakt