Prowadzenie pojazdu w Wielkiej Brytanii

Polskie prawo jazdy w UK

Polacy mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii (dłużej niż 185 dni) i posiadający polskie prawo jazdy nie muszą automatycznie wymieniać go na brytyjskie i mogą prowadzić samochody osobowe do momentu ukończenia 70 roku życia. Jedynie ci, którzy przybyli do UK w wieku 68-70 lat, mogą używać prawa jazdy przez okres 3 lat od przybycia, czyli po ukończeniu 70 roku życia. Po upływie tego czasu należy wymienić polskie prawo jazdy na angielskie. Wymiana prawa jazdy następuje po wypełnieniu wniosku D1, który można znaleźć na poczcie lub zamówić przez internet na stronie DVLA. W chwili obecnej opłata za wydanie nowego prawa jazdy wynosi £50. Czytaj dalej Prowadzenie pojazdu w Wielkiej Brytanii

Jazda po alkoholu w UK

W Wielkiej Brytanii dopuszczalny limit alkoholu we krwi jest wyższy niż w Polsce i wynosi 35 mikrogramów alkoholu na 100 mililitrów wydychanego powietrza.

Istnieją trzy rodzaje przestępstw związanych z piciem alkoholu i obcowaniem z pojazdem mechanicznym. Pierwsze z nich to niewyrażenie zgody na oddanie próbki oddechu do badania. Każda osoba podejrzana o przekroczenie limitu proszona jest o dmuchnięcie w alkomat na miejscu zdarzenia. Jeśli wynik jest pozytywny, osoba ta zostaje przewieziona na komisariat, gdzie przeprowadzane jest oficjalne badanie na odpowiednio skalibrowanym aparacie lub pobierana jest krew do badania. Trzeba też odpowiedzieć na pytania dotyczące spożywanych w tym dniu posiłków oraz wagi ciała i wzrostu. Czytaj dalej Jazda po alkoholu w UK

Kradzież i jej konsekwencje prawne w UK

Jak wynika z paragrafu 1 ustawy o kradzieży z 1968r. podejrzany jest winny kradzieży, jeżeli:

  1. W ZŁEJ WIERZE
  2. PRZYWŁASZCZYŁ SOBIE
  3. MIENIE
  4. NALEŻĄCE DO INNEJ OSOBY
  5. Z ZAMIAREM POZBAWIENIA JEJ TEGO NA STAŁE.

Żeby można było mówić o kradzieży, wszystkie 5 kryteriów musi być spełnione. Oznacza to, że jeśli nawet przywłaszczymy sobie mienie należące do kogoś innego, ale nie będzie to zrobione w złej wierze i z zamiarem pozbawienia tej osoby mienia, nie będzie to kradzież.

Prawo dotyczące decyzji, co jest a co nie jest kradzieżą jest dość skomplikowane i istnieje wiele różnych rodzajów kradzieży. Czytaj dalej Kradzież i jej konsekwencje prawne w UK

Nieobecności w szkole w UK

System edukacji w Wielkiej Brytanii różni się znacznie od polskiego. Dzieci zaczynają uczęszczać do zerówki (reception) już w 4 roku życia. Jedną z podstawowych różnic jest fakt, że w UK nie powtarza się roku w przypadku niezadowalających wyników w nauce. Dlatego też, brytyjskie szkoły kładą ogromny nacisk na obecność dziecka w szkole. Badania potwierdzają, że istnieje silny związek pomiędzy nieobecnością w szkole, a słabymi wynikami edukacyjnymi oraz problemami społecznymi. Czytaj dalej Nieobecności w szkole w UK