Angielski system prawny w UK cz.1

Praktyczny poradnik szczegółowo opisujący procedury w angielskim prawie karnym. Zgłoszenie przestępstwa i zatrzymanie.


Zgłoszenie przestępstwa

Jeżeli istnieje podejrzenie złamania prawa, osoba poszkodowana może udać się na komisariat policji w UK, aby zgłosić popełnienie przestępstwa lub wezwać policję na miejsce zdarzenia. W obu przypadkach do sprawy przydzielony zostanie funkcjonariusz, którego zadaniem będzie zebranie szczegółów dotyczących przestępstwa w postaci zeznania świadka. Jeśli osoby poszkodowane nie czują się na siłach złożyć wyjaśnienia w języku angielskim mogą poprosić o pomoc telefonicznego tłumacza ustnego, który pomoże w komunikacji w języku polskim i angielskim.


Osoby poszkodowane lub postronne, które były naocznymi świadkami zajścia mogą na piśmie złożyć zeznanie, w którym przedstawią swoją wersję wydarzeń i swoje odczucia. Takie zeznanie staje się dowodem rzeczowym i osoba, która je złożyła może być poproszona, a w niektórych przypadkach wezwana do stawiennictwa w sądzie w celu potwierdzenia swoich zeznań. Świadkowie, którzy nie mówią w języku angielskim mogą skorzystać z pomocy pisemnego tłumacza przysięgłego języka polskiego. Tłumacz zatrudniony jest przez policję i jego pomoc jest bezpłatna.


Zeznanie świadka jest podstawą wszczęcia śledztwa przeciwko osobie podejrzanej. Jeżeli policja dopatrzy się w tym zeznaniu znamion przestępstwa, będzie miała obowiązek przesłuchać osobę podejrzaną. Mimo że, w przypadku drobnych wykroczeń zdarza się, że przesłuchanie przeprowadzane jest na ochotnika, to zazwyczaj nie jest ono dobrowolne. Najczęściej procedura wygląda tak, że osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa zostaje zatrzymana na miejscu zajścia. W momencie zatrzymania funkcjonariusz informuje zatrzymanego o powodzie zatrzymania i poucza o prawie do odmowy składania wyjaśnień.


Zatrzymanie

Po zatrzymaniu podejrzany zostaje przewieziony do izby zatrzymań (custody), która mieści się przy każdym większym komisariacie w UK i umieszczony w jednoosobowej celi. Podejrzany może być przetrzymywany w izbie zatrzymań tylko przez 24 godziny. W nadzwyczajnych przypadkach czas ten może być jednak wydłużony o 6 godzin lub więcej. Co 6 godzin zatrzymanie będzie kontrolowane przez niezależnego inspektora.

Każda osoba przebywająca w izbie zatrzymań ma prawo do:

  • skorzystania z bezpłatnej i niezależnej porady prawnej udzielanej przez prawnika z urzędu
  • oinformowania bliskich o fakcie zatrzymania przez policję
  • przeczytania Kodeksu Postępowania, wyjaśniającego obowiązujące procedury.

Oficer dyżurny dokonujący przyjęcia dokona identyfikacji osoby zatrzymanej przy użyciu dokumentów tożsamości. Osoby, które były już wcześniej zatrzymane mogą być zidentyfikowane po odciskach palców. Izby zatrzymań wyposażone są w skanery odcisków palców, które w przeciągu około 1 minuty porównują odciski palców osoby zatrzymanej z istniejącą bazą danych. Każdy zatrzymany musi oddać próbkę DNA w postaci wymazu z jamy ustnej. Zostanie mu również zrobione zdjęcie bez względu na to czy się na to zgadza czy nie.

Po zebraniu tych wszystkich danych utworzony zostaje wpis do Krajowej Policyjnej Bazy Danych (PNC) w UK zawierający imię i nazwisko wraz z wszystkimi pseudonimami, zdjęcie, odciski palców, profil DNA, oraz dane dotyczące wcześniej popełnionych przestępstw i listów gończych.


Po dokonaniu tej wstępnej procedury zatrzymany zazwyczaj oczekuje w celi na zebranie wszystkich dowodów i rozpoczęcie przesłuchania. Osoby niemówiące dobrze po angielsku mają prawo do skorzystania z pomocy wykwalifikowanego tłumacza języka angielskiego, który przyjedzie na komisariat i będzie uczestniczył we wszystkich procedurach.


Podczas pobytu w izbie zatrzymań osoba zatrzymana ma prawo do godziwego traktowania, co w praktyce oznacza 8 godzin snu, 3 posiłki dziennie, napoje zimne i gorące. Na miejscu można również skorzystać z porady lekarskiej. Osoby cierpiące na różne schorzenia mają prawo zażywać leki. Od lipca 2007r. w czasie pobytu w izbie zatrzymań w UK nie można palić papierosów.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem tłumaczeń. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe i certyfikowane wszystkich dokumentów, uznawane w urzędach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wyślij skan lub zdjęcie dokumentu do bezpłatnej wyceny.

NAPISZ DO NAS EMAIL

ZASTRZEŻENIE: Powyższy artykuł został napisany w dobrej wierze i opublikowany na podstawie powszechnie dostępnych źródeł i informacji oraz zawiera dane poprawne w momencie publikacji. Nie stanowi on porady prawnej. Jeśli dotyczą Państwa kwestie związane z treścią artykułu, należy skorzystać z pomocy prawnej przed podjęciem działań.