Angielski system prawny cz.2

Praktyczny poradnik szczegółowo opisujący procedury w angielskim prawie karnym. Czym zajmuje się prawnik z urzędu, jak wygląda przesłuchanie osoby podejrzanej i co dzieje się po przesłuchaniu?


Porada prawna

Przed rozpoczęciem przesłuchania osoba zatrzymana w UK może, ale nie musi skorzystać z porady prawnika z urzędu. Taka porada prawna może być udzielona o każdej porze dnia i nocy, podczas całego pobytu w izbie zatrzymań i jest poufna, niezależna od policji i bezpłatna. Konsultacja może odbywać się przez telefon lub osobiście. Podczas konsultacji prawnik ma za zadanie poinformować zatrzymanego o obowiązujących przepisach prawa i doradzić mu, co będzie w jego najlepszym interesie. Osoby zatrzymane, które nie mówią biegle po angielsku mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza przysięgłego języka angielskiego i języka polskiego podczas rozmowy z prawnikiem.


Policja ma obowiązek poinformowania prawnika o powodzie zatrzymania i przedstawienia okoliczności zatrzymania w postaci notatki (disclosure). Na tej podstawie prawnik może przeprowadzić spotkanie z podejrzanym, podczas którego w razie potrzeby może być obecny tłumacz.


Prawnik ma obowiązek dochowania tajemnicy i nie może nikomu wyjawić tego, co dowiedział się od podejrzanego. Nie może on jednak doradzić podejrzanemu, co ma mówić. Nie może także przyzwolić na mówienie nieprawdy podczas przesłuchania.


W praktyce rola prawnika podczas konsultacji sprowadza się do oceny materiału dowodowego, ustalenia taktyki przesłuchania i wyboru jednej z 3 opcji jakie ma przesłuchiwany: odpowiadać na pytania, nie odpowiadać na żadne pytania, odczytać pisemne oświadczenie.


Przesłuchanie

Przesłuchanie w UK nagrywane jest na płytę CD i daje osobie podejrzanej szansę przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Należy jednak pamiętać o przysługującym każdemu prawie do odmowy składania wyjaśnień. Przed rozpoczęciem zadawania pytań funkcjonariusz prowadzący przesłuchanie musi poinformować o tym osobę przesłuchiwaną słowami: „Nie musisz nic mówić. Ale jeżeli podczas tego przesłuchania nie powiesz czegoś, na czym później będziesz opierać się w sądzie, może to zaszkodzić twojej obronie. Wszystko, co powiesz może stanowić dowód”. Oznacza to, że funkcjonariusz będzie zadawał pytania, na które podejrzany nie musi odpowiadać, jeżeli nie chce. Ale jeśli sprawa trafi do sądu i dopiero w sądzie złoży on wyjaśnienia, których nie złożył podczas przesłuchania, sąd może nie uwierzyć w wersję przedstawioną w sądzie. Wszystko co podejrzany powie, może być użyte jako dowód.


Podczas przesłuchania mogą być obecni: osoba przesłuchiwana, funkcjonariusz prowadzący przesłuchanie, drugi funkcjonariusz, prawnik i tłumacz przysięgły.


Przed rozpoczęciem zadawania pytań funkcjonariusz musi dokonać pewnych czynności administracyjnych, przedstawić wszystkich obecnych i sprawdzić czy przesłuchiwany dobrze się czuje i czy rozumie swoje prawa. Jeżeli przesłuchiwany chce złożyć wyjaśnienia, może to zrobić właśnie podczas przesłuchania. Jeżeli odmawia składania wyjaśnień może po prostu odpowiedzieć „bez komentarza”. Funkcjonariusz będzie jednak kontynuował zadawanie pytań. Podejrzany ma prawo odpowiadać na pytania w swoim ojczystym języku. W komunikacji podczas przesłuchania może uczestniczyć tłumacz przysięgły, który przetłumaczy pytania funkcjonariusza na język polski, a potem przetłumaczy odpowiedzi podejrzanego na język angielski.


Co dalej?

Po zakończeniu przesłuchania funkcjonariusz prowadzący śledztwo przekazuje sprawę oficerowi dyżurnemu, który albo samodzielnie podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu albo kieruje sprawę do Prokuratury Koronnej w Anglii i Walii - UK. Prokuratura w ciągu około 2 godzin wydaje opinię dotyczącą sprawy.


Wynikiem tych konsultacji może być jedna z poniższych decyzji:


  1. umorzenie śledztwa z braku dowodów
  2. zwolnienie podejrzanego i nakazanie mu ponownego stawiennictwa na komisariacie w innym terminie, co daje policji więcej czasu na przeprowadzenie śledztwa (bail)
  3. postawienie podejrzanemu oficjalnych zarzutów, czyli postawienie go w stan oskarżenia.

Policja ma 24 godziny na podjęcie jednej z powyższych decyzji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem tłumaczeń. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe i certyfikowane wszystkich dokumentów, uznawane w urzędach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wyślij skan lub zdjęcie dokumentu do bezpłatnej wyceny.

NAPISZ DO NAS EMAIL

ZASTRZEŻENIE: Powyższy artykuł został napisany w dobrej wierze i opublikowany na podstawie powszechnie dostępnych źródeł i informacji oraz zawiera dane poprawne w momencie publikacji. Nie stanowi on porady prawnej. Jeśli dotyczą Państwa kwestie związane z treścią artykułu, należy skorzystać z pomocy prawnej przed podjęciem działań.