Angielski system prawny w UK cz.3

Praktyczny poradnik szczegółowo opisujący procedury w angielskim prawie karnym. Co się dzieje po postawieniu w stan oskarżenia i jak działa system sądownictwa w Anglii i Walii?


Obowiązek stawienia się w sądzie

Po postawieniu oficjalnych zarzutów podejrzany staje się oskarżonym i ma obowiązek stawiennictwa w sądzie. W zależności od sytuacji oskarżonego i zarzucanego mu przestępstwa, może on odpowiadać z wolnej stopy lub oczekiwać na sprawę w areszcie. Większość oskarżonych jest zwalniana za poręczeniem (bail). Jest to odpowiednik amerykańskiego zwolnienia za kaucją pieniężną, jednak gwarancją stawiennictwa w sądzie jest po prostu stały adres w Wielkiej Brytanii. Dla osób odpowiadających z wolnej stopy, pierwsza rozprawa w sądzie wyznaczona jest zazwyczaj w ciągu 2 tygodni od postawienia w stan oskarżenia. Już na komisariacie oskarżony dostaje informację o terminie pierwszej rozprawy i adres sądu. Osoby nieposiadające stałego miejsca zamieszkania oraz osoby, które wcześniej nie stawiły się w sądzie w wyznaczonym terminie, będą musiały oczekiwać na pierwszą rozprawę w areszcie. Zazwyczaj są one przewożone do sądu następnego dnia, prosto z izby zatrzymań na komisariacie policji.


Sąd Magistracki

Pierwsze stawiennictwo w sądzie w przypadku wszystkich przestępstw w UK następuje w sądzie pierwszej instancji – Sądzie Magistrackim. Sąd ten jest odpowiednikiem polskiego sądu grodzkiego lub dawnego kolegium. 97% wszystkich spraw znajduje swoje zakończenie w tym właśnie sądzie. Wszelkiego rodzaju sprawy o: pobicie, kradzież o niskiej wartości, prowadzenie pod wpływem alkoholu lub bez prawa jazdy, przekroczenie prędkości, brak ubezpieczenia pojazdu, zniszczenie mienia, posiadanie narkotyków miękkich itp. rozpatrywane są tutaj. Sąd ten może skazać osoby uznane winnymi na karę do 6 miesięcy pozbawienia wolności lub innego rodzaju kary włączając prace społeczne, nadzór kuratora i grzywnę.


W wyznaczonym dniu oskarżony musi punktualnie stawić się w sądzie. Po przybyciu należy się zgłosić do recepcji w celu powiadomienia o przybyciu. Oskarżeni muszą wypełnić mały, niebieski formularz, w którym trzeba wykazać dostępne środki pieniężne. Na tej podstawie sąd zdecyduje, w jakiej części oskarżony będzie partycypował w kosztach sądowych i ile wyniesie ewentualna kara grzywny lub odszkodowanie. W całym procesie sądowym można skorzystać z asysty tłumacza przysięgłego polsko-angielskiego. Tłumacz jest zatrudniony przez sąd i świadczy swoje usługi bezpłatnie.


Pomoc prawnika

W większości spraw w UK (nie dotyczy to drobnych przestępstw drogowych) oskarżonemu przysługuje bezpłatna pomoc prawna. W każdym sądzie obecny jest prawnik z urzędu, który na życzenie może zapoznać się z aktami sprawy i występować w sądzie w imieniu oskarżonego. Pomoże on również dokonać oceny materiału dowodowego i doradzić, co leży w najlepszym interesie oskarżonego.


Dobrowolne poddanie się karze

Wszystkie sprawy sądowe zaczynają się od odczytania zarzutów i zadania oskarżonemu pytania, czy przyznaje się do winy czy nie. Jeśli oskarżony przyzna się do winy oznacza to, że akceptuje wersję wydarzeń przedstawioną przez prokuraturę i dobrowolnie poddaje się karze. Skutkiem tego jest wyrok skazujący. Oskarżony lub jego pełnomocnik mają wtedy możliwość przedstawienia okoliczności łagodzących, mających na celu przekonanie sądu do wydania jak najłagodniejszego wymiaru kary. Takie proste sprawy w Sądzie Magistrackim są rozpatrywane bardzo sprawnie, często w ciągu mniej niż 30 minut.


Proces

Jeżeli jednak oskarżony nie przyznaje się do winy, sąd nie może kontynuować sprawy w tym samym dniu. Sprawa zostaje odroczona i wyznaczony jest termin procesu. Podczas procesu zaprezentowane zostaną wszystkie dowody rzeczowe, a świadkowie będą musieli stawić się w sądzie i zeznawać. Po zakończeniu procesu sąd zadecyduje o winie lub jej braku i w razie uznania oskarżonego winnym, podejmie decyzję o wymiarze kary. Poważne przestępstwa kierowane są do sądu wyższej instancji – Sądu Koronnego.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem tłumaczeń. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe i certyfikowane wszystkich dokumentów, uznawane w urzędach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wyślij skan lub zdjęcie dokumentu do bezpłatnej wyceny.

NAPISZ DO NAS EMAIL

ZASTRZEŻENIE: Powyższy artykuł został napisany w dobrej wierze i opublikowany na podstawie powszechnie dostępnych źródeł i informacji oraz zawiera dane poprawne w momencie publikacji. Nie stanowi on porady prawnej. Jeśli dotyczą Państwa kwestie związane z treścią artykułu, należy skorzystać z pomocy prawnej przed podjęciem działań.