Angielski system prawny w UK cz.4

Praktyczny poradnik szczegółowo opisujący procedury w angielskim prawie karnym. Wyrok skazujący i co dalej? Jakie są rodzaje kar w Anglii i Walii?


Każda osoba, która przyznaje się do popełnienia przestępstwa podczas przesłuchania na komisariacie policji lub w sądzie albo jest uznana winną jego popełnienia w wyniku procesu w UK, podlega karze.


Mandat

Jest to najłagodniejsza forma kary. Mandat zwany Fixed Penalty Notice, zazwyczaj o wartości £80, można dostać tylko za najbardziej błahe przestępstwa drogowe lub kradzież. Zapłacenie kwoty wyznaczonej mandatem równoznaczne jest z zakończeniem sprawy.


Pouczenie

Inną karą za popełnienie przestępstwa jest pouczenie (ang. caution). Jest to ustna nagana za popełnienie niektórych przestępstw, wydawana przez oficera dyżurnego izby zatrzymań. Jeżeli podejrzany podczas przesłuchania przyzna, że popełnił niezbyt poważne przestępstwo policja może zaproponować mu przyjęcie pouczenia. Osoba, która przyjmie pouczenie nie staje się osobą karaną, ale w przypadkach niektórych zawodów (lekarz, nauczyciel itp.) będzie musiała ujawnić pracodawcy, że takie pouczenie dostała. Należy pamiętać, że podejrzany nie ma obowiązku zgodzenia się na przyjęcie pouczenia. Jeśli jednak nie skorzysta z tej opcji, najprawdopodobniej trafi do sądu.


Po wyroku skazującym

Dobrowolne poddanie się karze w sądzie lub wyrok skazujący wydany przez sąd po procesie sprawia, że skazany będzie od tej chwili osobą karaną. W angielskim sądownictwie istnieje wyraźny podział pomiędzy wyrokiem skazującym, a wymiarem kary. W sądach niższej instancji i w sprawach najmniej poważnych przestępstw sędziowie posiłkują się wytycznymi Sentencing Guidelines, które są angielskim odpowiednikiem polskiego Kodeksu Karnego.


Łagodne kary

Najniższą karą dla osoby skazanej może być warunkowe odstąpienie od wymierzenia kary. Oznacza to, że jeżeli osoba skazana nie popełni żadnego przestępstwa w ciągu najbliższych 12 miesięcy, nie będzie w żaden sposób ukarana.


Kolejną dość łagodną karą jest kara grzywny. Może ona mieć wartość od kilkudziesięciu do nawet kilkuset funtów w zależności od popełnionego przestępstwa i dostępnych środków.


Kurator sądowy

Osoby, które popełniły bardziej poważne przestępstwo lub popełniły je po raz kolejny najprawdopodobniej trafią pod opiekę kuratora sądowego. Sąd ma do dyspozycji kilka rodzajów kar, które są odbywane pod okiem kuratora np. nadzór kuratorski, prace społeczne i programy rehabilitacyjne. Najczęściej stosowaną karą są jednak prace społeczne, znane jako „godziny do odróbki”. Skazany może dostać karę od 40 do 250 godzin prac społecznych, które będzie musiał wykonać bez otrzymywania wynagrodzenia. Są to zazwyczaj proste prace porządkowe lub dekoratorskie w miejscach użyteczności publicznej. Podczas wizyt u kuratora obecny może być tłumacz polsko-angielski.


Kara pozbawienia wolności

Jest to najwyższy rodzaj kary. Kara pozbawienia wolności może zostać warunkowo zawieszona, co oznacza, że skazany nie trafi do więzienia, jeśli nie popełni żadnych innych przestępstw w okresie próby. Za najcięższe przestępstwa skazany będzie musiał trafić do zakładu karnego w celu odbycia kary. Warto pamiętać, że skazany w więzieniu spędzi tylko połowę zasądzonej kary. Drugą połowę będzie odbywał na wolności, na zasadach warunkowego przedterminowego zwolnienia z zakładu karnego.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem tłumaczeń. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe i certyfikowane wszystkich dokumentów, uznawane w urzędach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wyślij skan lub zdjęcie dokumentu do bezpłatnej wyceny.

NAPISZ DO NAS EMAIL

ZASTRZEŻENIE: Powyższy artykuł został napisany w dobrej wierze i opublikowany na podstawie powszechnie dostępnych źródeł i informacji oraz zawiera dane poprawne w momencie publikacji. Nie stanowi on porady prawnej. Jeśli dotyczą Państwa kwestie związane z treścią artykułu, należy skorzystać z pomocy prawnej przed podjęciem działań.