Kradzież - przestępstwo przeciwko mieniu.


Co to jest kradzież i jaka kara za nią grozi?

Jak wynika z paragrafu 1 ustawy o kradzieży z 1968r. podejrzany jest winny kradzieży, jeżeli:

  • W ZŁEJ WIERZE
  • PRZYWŁASZCZYŁ SOBIE
  • MIENIE
  • NALEŻĄCE DO INNEJ OSOBY
  • Z ZAMIAREM POZBAWIENIA JEJ TEGO NA STAŁE.

Żeby można było mówić o kradzieży, wszystkie 5 kryteriów musi być spełnione. Oznacza to, że jeśli nawet przywłaszczymy sobie mienie należące do kogoś innego, ale nie będzie to zrobione w złej wierze i z zamiarem pozbawienia tej osoby mienia, nie będzie to kradzież.

Prawo dotyczące decyzji, co jest a co nie jest kradzieżą jest dość skomplikowane i istnieje wiele różnych rodzajów kradzieży.


Kradzież sklepowa

Jest to najczęstszy rodzaj przestępstwa popełnianego w Wielkiej Brytanii. Dla wielu osób kradzież sklepowa to działanie pod wpływem jednorazowego impulsu. Jeśli wartość skradzionego towaru jest niewielka, policja może wydać mandat karny na miejscu zdarzenia i zamknąć sprawę. Najczęściej jednak osoby złapane na gorącym uczynku i zatrzymane przez ochronę w sklepie będą aresztowane i przewiezione na komisariat policji. Po przesłuchaniu najczęściej kończy się to otrzymaniem ustnego pouczenia. Jednak osoby, które popełniły to przestępstwo już wcześniej, będą musiały stawić się w sądzie. Warto wiedzieć, że w Wielkiej Brytanii przestępstwem jest również noszenie przy sobie narzędzi służących do kradzieży sklepowej takich jak np. śrubokręt, kombinerki lub nożyce.


Kradzież kieszonkowa

Różni się od kradzieży sklepowej tym, że ofiarą jest konkretna osoba. Przedmiotem kradzieży kieszonkowej są przede wszystkim portfele, telefony komórkowe i torebki damskie. Ten rodzaj kradzieży traktowany jest przez sądy dość surowo, ponieważ ofiarami tego przestępstwa zazwyczaj padają osoby starsze lub młodzież.


Kradzież z domu

Jest to kradzież przedmiotów należących do osób mieszkających w domu, ale przez osobę, która miała prawo tam przebywać, czyli bez konieczności włamywania się. Przedmiotem tego rodzaju kradzieży są najczęściej komputery przenośne, biżuteria i elektronika, a sprawcami mogą być robotnicy pracujący w domu lub nawet goście.


Okoliczności obciążające i łagodzące

Jeśli przestępstwo kradzieży zostało popełnione przez osobę w okresie próby lub zwolnienia warunkowego będzie ono traktowane bardzo surowo. Dotyczy to również przedmiotów o dużej wartości. Jeśli kradzież była wcześniej zaplanowana i przeprowadzona według wyszukanego scenariusza oraz jeśli kradzieży dopuścił się członek zorganizowanej grupy, sąd potraktuje to jako okoliczności obciążające. Jeśli jednak kradzież nastąpiła w wyniku nagłego impulsu, skradzione przedmioty są małej wartości oraz kradzieży dokonała osoba, która nigdy wcześniej tego nie robiła, to sąd potraktuje to jako okoliczności łagodzące.


Możliwy wymiar kary

Kary za przestępstwo kradzieży są bardzo różnorodne. Wszystko zależy od wartości skradzionych przedmiotów, liczby wcześniejszych wyroków w podobnych sprawach oraz wszystkich okoliczności przestępstwa. Osoby, które tylko kilka razy popełniły to przestępstwo, mogą liczyć na warunkowe umorzenie postępowania. Oznacza to, że są osobami karanymi, ale sąd nie wymierzył żadnej konkretnej kary i jeśli nie popełnią żadnego przestępstwa przez kolejne 12 miesięcy, sprawa będzie zamknięta. Innym rodzajem kary jest grzywna lub prace społeczne dla osób, które wielokrotnie coś ukradły. Osoby, które notorycznie kradną muszą liczyć się z otrzymaniem kary pozbawienia wolności. Najwyższy wymiar kary w Sądzie Magistrackim wynosi 6 miesięcy, a w Sądzie Koronnym – 7 lat.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem tłumaczeń. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe i certyfikowane wszystkich dokumentów, uznawane w urzędach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wyślij skan lub zdjęcie dokumentu do bezpłatnej wyceny.

NAPISZ DO NAS EMAIL

ZASTRZEŻENIE: Powyższy artykuł został napisany w dobrej wierze i opublikowany na podstawie powszechnie dostępnych źródeł i informacji oraz zawiera dane poprawne w momencie publikacji. Nie stanowi on porady prawnej. Jeśli dotyczą Państwa kwestie związane z treścią artykułu, należy skorzystać z pomocy prawnej przed podjęciem działań.