Nieobecności w szkole

System edukacji w Wielkiej Brytanii różni się znacznie od polskiego. Dzieci zaczynają uczęszczać do zerówki (reception) już w 4 roku życia. Jedną z podstawowych różnic jest fakt, że w UK nie powtarza się roku w przypadku niezadowalających wyników w nauce. Dlatego też, brytyjskie szkoły kładą ogromny nacisk na obecność dziecka w szkole. Badania potwierdzają, że istnieje silny związek pomiędzy nieobecnością w szkole, a słabymi wynikami edukacyjnymi oraz problemami społecznymi.


Regularne uczęszczanie do szkoły

Dla dziecka każdy dzień w szkole ma znaczenie. Dzieci mogą szybko zostać w tyle, jeśli nie uczęszczają do szkoły, a nadrobienie nawet niewielkich zaległości czasem okazuje się naprawdę trudne. Dobra frekwencja sprzyja lepszym osiągnięciom, lepszym relacjom z innymi dziećmi i lepszemu zachowaniu w szkole.


Dobra frekwencja:

  • Pomaga zmniejszyć ryzyko, że dziecko stanie się ofiarą przestępstwa lub znęcania się
  • Pomaga zmniejszyć ryzyko powstania u dziecka tendencji do zachowań antyspołecznych
  • Pomaga dziecku osiągnąć lepsze wyniki

Jakie są prawne obowiązki rodziców/opiekunów?

Obecność w szkole jest prawnym obowiązkiem rodziców lub opiekunów dziecka, na podstawie paragrafu 23 ustawy o zachowaniu antyspołecznym z 2003r., paragrafu 444 (1A), 444A i 444B ustawy o edukacji z 1996r., oraz ustawy o dzieciach z 1989r. Zgodnie z prawem, wszystkie dzieci w wieku szkolnym muszą chodzić do szkoły w pełnym wymiarze godzin. Rodzice/opiekunowie, są odpowiedzialni za realizację tego obowiązku poprzez zarejestrowanie dziecka w szkole lub poprzez inne rozwiązania, które zapewniają skuteczną edukację. Paragraf 444 ustawy o edukacji z 1996r. stanowi: „Jeśli dziecko objęte obowiązkiem szkolnym, które jest zarejestrowanym uczniem w szkole nie stawia się regularnie w szkole, jego / jej rodzice winni są wykroczenia."


Kary dla rodziców

Jeśli dziecko nie uczęszcza regularnie do szkoły, rodzice mogą być ukarani w następujący sposób:

  1. Wystawienie mandatu karnego w wysokości £60.00, w przypadku płatności w ciągu 28 dni. Jeśli zapłata nastąpi po upływie 28 dni, a przed upływem 42 dni kwota ta wzrasta do £120,00. (Brak wpłaty powoduje wszczęcie przez władze postępowania w Sądzie Magistrackim).
  2. Postępowanie sądowe w Sądzie Magistrackim na podstawie ustawy o edukacji z 1996r. W przypadku wyroku skazującego, kara obejmuje grzywnę w wysokości do £2500.00, Nakaz Rodzicielski lub godziny prac społecznych do odrobienia, w zależności od okoliczności.
  3. Ubieganie się o Nakaz Nadzoru Edukacji dziecka zgodnie z ustawą o dzieciach z 1989r.

Rodzice nie zostaną ukarani, jeśli uda im się udowodnić, że dziecko było:

  • Nieobecne z powodów wcześniej ustalonych ze szkołą
  • Chore, lub nie mogło przybyć do szkoły z jakiejkolwiek nieuniknionej przyczyny
  • Nieobecne z powodów religijnych

Nieobecności mogą być usprawiedliwione tylko przez szkołę, a nie przez rodziców.


Co można zrobić, aby uniknąć podejmowania działań prawnych?

W razie problemów z frekwencją w szkole należy porozmawiać ze szkołą i zespołem wczesnego zapobiegania dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu, rodzice dostaną wskazówki i wsparcie mające na celu poprawienie frekwencji oraz uchwycenie problemów dziecka w szkole w początkowym stadium.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem tłumaczeń. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe i certyfikowane wszystkich dokumentów, uznawane w urzędach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wyślij skan lub zdjęcie dokumentu do bezpłatnej wyceny.

NAPISZ DO NAS EMAIL

ZASTRZEŻENIE: Powyższy artykuł został napisany w dobrej wierze i opublikowany na podstawie powszechnie dostępnych źródeł i informacji oraz zawiera dane poprawne w momencie publikacji. Nie stanowi on porady prawnej. Jeśli dotyczą Państwa kwestie związane z treścią artykułu, należy skorzystać z pomocy prawnej przed podjęciem działań.