Prowadzenie pojazdu w Wielkiej Brytanii

Prawo jazdy

Polacy mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii (dłużej niż 185 dni) i posiadający polskie prawo jazdy nie muszą automatycznie wymieniać go na brytyjskie i mogą prowadzić samochody osobowe do momentu ukończenia 70 roku życia. Jedynie ci, którzy przybyli do UK w wieku 68-70 lat, mogą używać prawa jazdy przez okres 3 lat od przybycia, czyli po ukończeniu 70 roku życia. Po upływie tego czasu należy wymienić polskie prawo jazdy na angielskie. Wymiana prawa jazdy następuje po wypełnieniu wniosku D1, który można znaleźć na poczcie lub zamówić przez internet na stronie DVLA.


Ubezpieczenie w Polsce

Osoby przyjeżdzające do Wielkiej Brytanii pojazdem zarejestrowanym i ubezpieczonym w Polsce mogą z niego korzystać tylko przez pierwsze 185 dni (6 miesięcy). Po upływie tego czasu należy zarejestrować i ubezpieczyć pojazd w Wielkiej Brytanii. Kierownica po lewej stronie nie będzie stanowiła żadnego problemu.


Ubezpieczenie w Wielkiej Brytanii

Każdy prowadzący pojazd w Wielkiej Brytanii, ma obowiązek wykupić polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. Zasady ubezpieczenia pojazdu są często niezrozumiałe dla nowo przybyłych. Wynika to z różnic pomiędzy oba krajami. W Polsce ubezpiecza się pojazd i praktycznie każdy, kto uzyskał zgodę właściciela polisy może ten pojazd prowadzić. W Wielkiej Brytanii ubezpieczony jest kierowca i najczęściej może on prowadzić tylko swój własny pojazd. Istnieją oczywiście odstępstwa od tej reguły. Najczęściej dotyczy to par posiadających jeden pojazd. W takim przypadku osoba niebędąca właścicielem polisy zostaje dopisana do polisy, jako drugi kierowca. Są również polisy pozwalające na prowadzenie dowolnego pojazdu


Przestępstwa dotyczące uprawnień do kierowania

  • Prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy objęte jest karą 3 punktów karnych oraz karą grzywny, a czasem również wydaniem zakazu prowadzenia pojazdów na ok. 3-6 miesięcy.
  • Prowadzenie pojazdu bez ważnej polisy ubezpieczeniowej dla osób złapanych na gorącym uczynku po raz pierwszy, kończy się nałożeniem 6-8 punktów karnych oraz około £200 grzywny. Jeśli przestępstwo popełnione jest po raz kolejny, karą najpewniej będzie zabranie prawa jazdy i spora grzywna
  • Prowadzenie pojazdu w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów jest poważnym przestępstwem. Wymiar kary zależy od czasu, jaki upłynął od zabrania prawa jazdy. Osoby, które zostały złapane na prowadzeniu pojazdu w ostatnich dniach obowiązywania zakazu, sąd najpewniej ukarze przedłużeniem zakazu i grzywną. Jeśli jednak prowadzenie pojazdu miało miejsce niedługo po nałożeniu zakazu prowadzenia pojazdów, to można się spodziewać dużej grzywny, dalszego zakazu do (36 miesięcy) oraz kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Osoby po raz drugi złapane na prowadzeniu pojazdu w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów, najpewniej trafią do więzienia na 8-12 tygodni. Warto również pamiętać, że polisa ubezpieczeniowa osoby z odebranym prawem jazdy, automatycznie traci ważność.
  • Kumulacja punktów - w Wielkiej Brytanii można mieć 11 punktów karnych na prawie jazdy. Osobom, które zgromadzą 12 lub więcej punktów, sąd odbierze prawo jazdy na 6 miesięcy.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem tłumaczeń. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe i certyfikowane wszystkich dokumentów, uznawane w urzędach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wyślij skan lub zdjęcie dokumentu do bezpłatnej wyceny.

NAPISZ DO NAS EMAIL

ZASTRZEŻENIE: Powyższy artykuł został napisany w dobrej wierze i opublikowany na podstawie powszechnie dostępnych źródeł i informacji oraz zawiera dane poprawne w momencie publikacji. Nie stanowi on porady prawnej. Jeśli dotyczą Państwa kwestie związane z treścią artykułu, należy skorzystać z pomocy prawnej przed podjęciem działań.