Rodzaje tłumaczeń

Rynek tłumaczeń w Wielkiej Brytanii różni się znacznie od tego w Polsce, inne też są zasady wykonywania i certyfikowania tłumaczeń. Poniżej znajdą Państwo kilka wskazówek dotyczących różnych rodzajów tłumaczeń.


Tłumaczenia pisemne, certyfikowane

Takie tłumaczenia wykonuje się głównie z języka polskiego na język angielski. Są to tłumaczenia, do których dołączony jest certyfikat z podpisem uprawnionego tłumacza potwierdzający zgodność z oryginałem lub na dole tłumaczenia zawarte jest oświadczenie tłumacza o prawdziwości treści. Tłumaczenia takie zawierają często pieczęć tłumacza lub biura tłumaczeń.

W Wielkiej Brytanii tłumaczenia te nie są do końca uregulowane i nie ma jasnych wytycznych jak tłumaczenia te wykonywać i jak mają wyglądać. Jedynym wymogiem jest, aby tłumaczenie było opatrzone danymi tłumacza wraz z uwzględnieniem jego kwalifikacji, formułą uwierzytelniającą oraz danymi kontaktowymi. Uprawnienia do wykonywania i poświadczania tłumaczeń mają członkowie The Institute of Linguists, Institute of Translation and Interpreting oraz osoby wpisane na listę the National Register of Public Service Interpreters. Mimo braku jasnych wytycznych tłumacz ponosi pełną odpowiedzialność za tłumaczenie i ewentualne błędy z niego wynikające.


Tłumaczenia pisemne, uwierzytelnione

Takie tłumaczenia wykonywane są głównie z języka angielskiego na polski, na potrzeby urzędów w Polsce. Tłumaczenia uwierzytelnione (nazywane też przysięgłymi) są poświadczone czerwoną, okrągłą pieczęcią przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Te tłumaczenia uregulowane są ustawą i kodeksem tłumacza przysięgłego oraz muszą spełniać szereg wymogów formalnych, włączając formułę uwierzytelniającą, dane osobowe tłumacza, datę i numer w repertorium. Stroną rozliczeniową jest 1125 znaków, co często prowadzi do nieporozumień, ponieważ 1 strona tekstu pisanego może zawierać od 2-3 stron rozliczeniowych. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia dotyczące aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz dokumenty sądowe do użytku na terenie Polski muszą być uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego.


Kopia czy oryginał?

Od niedawna w niektórych Urzędach Stanu Cywilnego w Polsce wprowadzono nowe wymogi dotyczące poświadczania tłumaczeń. Warto pamiętać, że tłumaczy na liście Ministerstwa Sprawiedliwości obowiązuje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Według zapisów tej ustawy tłumacz może sporządzić tłumaczenie z odpisu (kopii, skanu, zdjęcia) lub oryginału dokumentu. Ma jednak obowiązek wyraźnie zaznaczyć z jakiego źródła wykonał tłumaczenie. Część urzędów w Polsce zaczęła odrzucać tłumaczenia poświadczone z odpisem lub te, które zawierają poświadczenie z okazanym dokumentem lub dokumentem źródłowym. Podstawa prawna tego wymogu nie jest do końca jasna. Dlatego też, zawsze doradzamy naszym klientom poświadczenie z oryginałem. W ten sposób klienci mają pewność, że tłumaczenie zostanie przyjęte.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem tłumaczeń. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe i certyfikowane wszystkich dokumentów, uznawane w urzędach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wyślij skan lub zdjęcie dokumentu do bezpłatnej wyceny.

NAPISZ DO NAS EMAIL

ZASTRZEŻENIE: Powyższy artykuł został napisany w dobrej wierze i opublikowany na podstawie powszechnie dostępnych źródeł i informacji oraz zawiera dane poprawne w momencie publikacji. Nie stanowi on porady prawnej. Jeśli dotyczą Państwa kwestie związane z treścią artykułu, należy skorzystać z pomocy prawnej przed podjęciem działań.