Umiejscowienie (rejestracja) brytyjskich aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego

Wszystkie czynności zmiany stanu cywilnego i urodzenia można umiejscowić (zarejestrować) w urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Potrzebny jest do tego oryginał aktu urodzenia, tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego i inne dokumenty. Po umiejscowieniu otrzymamy polski odpowiednik brytyjskiego aktu stanu cywilnego.


Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o umiejscowienie można składać w:

  • Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Wielkiej Brytanii. Wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania i wyższą opłatą.
  • Urzędzie Stanu cywilnego w miejscu zamieszkania lub w ostatnim miejscu zamieszkania w Polsce lub w Urzędzie Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy dla dzielnicy Śródmieście jeśli rodzice dziecka lub małżonkowie nigdy nie zamieszkiwali w Polsce.

Wniosek o umiejscowienie aktu stanu cywilnego może być złożony przez osobę zainteresowaną osobiście, albo za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być członek rodziny.


Jakie dokumenty są potrzebne?

W celu umiejscowienia aktu stanu cywilnego należy przedłożyć:

  • Oryginalnie wydany egzemplarz brytyjskiego odpisu aktu stanu cywilnego. Uwaga: W przypadku aktu urodzenia wymagany jest odpis aktu z danymi rodziców (pisany czarną czcionką).
  • Tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub aktu zgonu z języka angielskiego na język polski*. Tłumaczenie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości w Polsce.
  • Wniosek o umiejscowienie (rejestrację) aktu stanu cywilnego adresowany do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego w Polsce (dostępny w urzędzie),
  • w przypadku umiejscowienia brytyjskiego aktu małżeństwa - zupełne odpisy aktów urodzenia małżonków (w celu sprostowania i/lub uzupełnienia aktu). W związku z faktem, że na brytyjskim akcie małżeństwa nie ma informacji o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa należy złożyć w urzędzie oświadczenie o wyborze nazwiska.
  • w przypadku umiejscowienia brytyjskiego aktu urodzenia - zupełne odpisy aktów urodzenia rodziców bądź polski odpis aktu małżeństwa rodziców (w celu sprostowania i/lub uzupełnienia aktu)
  • dokumenty tożsamości

A co z polskimi znakami?

Jeżeli w akcie wystawionym przez urząd w UK brakuje polskich znaków, można to zmienić na dwa sposoby.

  • Złożyć ustne oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas składania wniosku. Wystarczy wtedy oświadczyć jakie jest prawidłowe brzmienie imion i nazwisk nowo narodzonych dzieci.
  • Niewiele osób wie, że w Anglii i Walii można poprosić o wpisanie polskich liter do aktu stanu cywilnego. Można to zrobić od razu przy rejestracji urodzin lub małżeństwa, albo zgłosić poprawkę w terminie późniejszym.

Warto pamiętać, że tłumacz przysięgły nie może zmieniać, poprawiać ani dopisywać niczego na tłumaczonym dokumencie.


*Tłumacz przysięgły może dokonywać tłumaczeń z kopii, skanu, zdjęcia, odpisu lub oryginału dokumentu. Jednak w związku z niedawnymi utrudnieniami wprowadzonymi przez urzędy w Polsce, w niektórych urzędach stanu cywilnego wymagane jest tłumaczenie przysięgłe poświadczone z oryginałem aktu. Tłumaczenia poświadczone wykonane z kopii, skanu lub zdjęcia mogą być odrzucone przez USC. Nie ma na to żadnych podstaw prawnych ale niektóre urzędy od jakiegoś czasu wymagają tłumaczeń z oryginału. Prosimy klientów o sprawdzenie w swoim urzędzie stanu cywilnego jakie dokładnie tłumaczenie będzie wymagane. Tłumacz przysięgły może poświadczyć tłumaczenie z oryginałem tylko jeśli ten oryginał zobaczy. Dlatego tez klienci chcący otrzymać tłumaczenie poświadczone z oryginałem będą proszeni o wysłanie oryginału pocztą do naszego biura.


Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem tłumaczeń. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe i certyfikowane wszystkich dokumentów, uznawane w urzędach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wyślij skan lub zdjęcie dokumentu do bezpłatnej wyceny.

NAPISZ DO NAS EMAIL

ZASTRZEŻENIE: Powyższy artykuł został napisany w dobrej wierze i opublikowany na podstawie powszechnie dostępnych źródeł i informacji oraz zawiera dane poprawne w momencie publikacji. Nie stanowi on porady prawnej. Jeśli dotyczą Państwa kwestie związane z treścią artykułu, należy skorzystać z pomocy prawnej przed podjęciem działań.